Friday, July 16, 2010

Latihtubi Intensif PMR Bahasa Arab 2010

Bahan-bahan ini disediakan bagi membantu guru-guru dan pelajar-pelajar untuk persiapan menghadapi peperiksaan PMR pada tahun ini. Tidak dibenarkan sekali diterbitkan untuk tujuan komersial. Kesilapan "typing" yang terdapat dalam setiap latihan dan modul jangan diperbesarkan.

Terima kasih kepada guru-guru yang menyumbang idea, masa dan wang ringgit khususnya guru-guru yang terlibat dalam penyediaan modul PMR BA negeri Pahang.

Bahan untuk dimuaturun: